СОННИК Дельфи - ЗАТЕМНЕННЯ

ЗАТЕМНЕННЯ

Сонячне затемнення

Древнє знання езотеричної астрології свідчить: «Коли затемнюється Сонце, зв'язок зі світилом перерваний, залишаючи людей наодинці зі всіма несвідомими імпульсами, викривленнями, его-програмами та повною відсутністю сил, що здатні стримувати. Під час Сонячного затемнення важливо не намагатись нав’язувати власну волю оточенню, за звичкою пристрасно та активно, не вчиняти нових дій та не прагнути впливати на події власного життя. Оскільки свідомість людини здатна максимально реалізуватись при підтримці Сонця, то людина не може самостійно вірно та з користю для себе діяти в момент відсутності зв’язку з Сонцем.

Кожне сонячне затемнення, насамперед, торкається особистості людини, спонукаючи її до певних кармінних дій і зумовлюючи корінні особистісні зміни. Справжня свобода, що вміщена у кожному з нас, і виявляється справжнім творчим аспектом Бога, буде закликати до особистості людини, закликаючи її надати допомогу ближньому, здійснити акт благочинності, чи виразити свою любов цілому світу. Безкорисність, доброта та милосердя допоможуть багатьом подолати перешкоди на особистому шляху до успіху і здійснити свої благі наміри.

У космічному просторі світового океану все влаштовано мудро. Звідтіля приходять до нас на Землю знаки та послання у найскладніші чи незвичайні роки. Як вважають вчені астрологи, період сонячного затемнення несе багато інформації про те, що може очікувати світ і людей протягом шести місяців після нього. І чим сильніше затемнення, тим більш судьбоносними можуть бути події, про які воно сповіщає. Задовго до настання сонячного затемнення Земля починає одержувати сигнали, знаки, попередження.

 

Затемнення – як лампочка, що включає події, що можуть відбутись пізніше. Хоча всі відчувають ефекти затемнень, але не у кожного вони викликають значимі події життя. Особливо важливо, якщо градус затемнення в натальній карті  потрапила допустимий орбіс у сполучення з планетою (орб 2,5º), чи в опозицію (орб ) з нею. Ще важливі аспекти квадратури до точки затемнення до планеті радикса, але тут орб лише .

Щорічно спостерігається від чотирьох до шести затемнень. Затемнення відбуваються на Повному Місяці (місячне) чи на Новому (сонячне).

Значення має і місячний день, у якому відбувається затемнення. Дуже важким для сонячного затемнення буде 29-й місячний день, а для місячного затемнення – 15-ий місячний день. Коли сонячне затемнення починається у 29-у місячну добу, і 30-ої місячної доби немає, а місячне затемнення починається у 15-ту місячну добу, то це надає затемненню похмурого, і навіть трагічного колориту. Затемнення несе темний метафізичний смисл. Більш того, сонячне затемнення у 29-ту місячну до має більший радіус дії, ніж у 30-ту.

Сонячне затемнення може починатись у 29-ту і продовжуватись у 30-ту місячну добу, і навіть захоплювати 1-шу місячну добу. Коли спостерігається затемнення, що охоплює три місячних доби, то це широкомасштабне затемнення і дія його тривала.

Сонячні затемнення бувають трьох типів: кільцеподібні, повні, часткові.

 

Кільцеподібні затемнення Сонця відбуваються тоді, коли Місяць знаходиться у апогеї, тобто є найбільш віддалений від Землі, і тому здається меншим від середньої величини. Саме тому при кільцеподібному затемненні ми спостерігаємо кільцеподібне коло Сонця за Місяцем. Кільцеподібні затемнення є найцікавішими та найважливішими затемненнями, що пробуджують кармінний резонанс як у окремих долях людей, колективів, а також вони впливають на долі країн та етносів. І якщо таке затемнення аспектує кутові точки чи планети гороскопу, то вплив такого затемнення може бути доволі тривалим. Його дія не обмежується одним місяцем півріччям, як інші види затемнень, а його дія цілком здатна розтягнутись на декілька років.

Повні затемнення Сонця  більше впливають на колективні і світові події, на долі окремих особистостей впливають менше. Я коли таке затемнення торкається гороскопу, то його тривалість продовжується від місяця до пів року, тобто, до наступного затемнення. Хоча і тут бувають виключення, особливо коли людина народилась у затемнення, чи ж само затемнення відбувається на місячному вузлі її гороскопу, тоді вплив може бути більш тривалим, а також тоді, коли затемнення програється на Сонці натальної карти. При повному затемненні самого Сонця видно не буває.

Часткові затемнення Сонця відбуваються тоді, коли Місяць частково закриває Сонце. Такі затемнення, як правило, впливають саме на окремих особистостей. Тривалість дії затемнень – як при повному.

Радикальні зміни – кармічна необхідність для продовження Життя на Землі і існування кожного індивідуума. А включення свідомості (Сонця) і психіки душі (Місяця) у ці процеси будуть необхідними умовами. Іншими словами, потрібно свідомо осо знано і інтуїтивно, підкоряючись особистому почуттю і потягу, йти шляхом оновлення власного світосприйняття, для того, щоб під іншим кутом поглянути на світ, своє життя і отримати істині духовні цінності.

Звичайно цьому буде протистояти відсталість нашого суто прагматичного мислення, старі традиції і догми, що вичерпали себе, егоїзм і прихильність до минулих принципів. Подолання цієї протидії, а також розкриття у собі магічних здібностей. Формування чіткого і міцного наміру при цьому стане основоположним чинником. А основою, на яку можна буде опертися – стануть найкращі людські сторони – гуманізм, милосердні відношення до людей, прагнення до щастя в любові, альтруїстичний настрій і бажання оновити свою духовну сутність.

Справжня свобода, що міститься у кожному з нас і є головним творчим аспектом Бога, буде привертати особистість людини, закликаючи її надати допомогу ближньому, здійснити акт добродійності чи висловити свою любов до цього світу. Безкорисливість, доброта та милосердя поможуть багатьом здолати перепони на особистому шляху і здійснити свої благі наміри.

За астрологічною традицією саму суть сонячного затемнення читають за місячними вузлами, за їх положенням у знаках і взаємодії з іншими планетами. Положення місячних вузлів завжди  протилежно один другому. 

Південний Вузол Кету (чи той, що заходить) за астрологічною традицією відповідає за «шлях минулого, деградацію вже освоєного досвіду, який не може передаватись далі».  

Північний Вузол Раху (чи той, хто сходить) за астрологічною традицією відповідає за «шлях розвитку і прогресу, за неосвоєний майбутній досвід».     

Кожне затемнення має власну символіку, так як відбувається у іншому градусі зодіаку, іншому знаку зодіаку і може відноситись до іншого циклу серії Саросу, яка почалась або на південному, або ж на північному полюсі.

Дія сонячного затемнення починає впливати на нас вже за два тижні до моменту його настання. Включення ситуації затемнення відбувається за добу до події. Те, що буде відбуватись, починаючи з цього часу і протягом тижня після самого затемнення – вкаже на те, наскільки ми змогли скористатись ситуацією для покращення всього Життя нашої планети і долі кожного з нас.

 

Місячне затемнення

 

В очах сучасних людей місячне затемнення не настільки ефективно видовищне, як затемнення сонячне. Так як тоді Сонце та Місяць опиняються по різні протилежні сторони Землі. І якщо у випадку сонячного затемнення, яке відбувається на Новому Місяці, Місяць затемняє Сонце, то у випадку місячного – тінь Землі падає на Землю, через що та стає невидимою, тобто не освітленою променями Сонця.

І якщо сонячне затемнення можна спостерігати тільки знаходячись у конкретній точці Землі, то місячне спостерігається всюди, де Місяць піднявся над горизонтом. Місячні затемнення виникають як побічні ефекти будь-якого сонячного затемнення.

Місячні затемнення бувають повними чи частковими.


Місячне затемнення буває у 14, 15, 16 та й 17-ту місячну добу.

Якщо місячне затемнення починається в 14-ту місячну добу, то воно буде коротким за часом, але дуже далеким за наслідками і з захватом у резонансі.

Якщо місячне затемнення починається у 15-ту місячну добу, то воно набуває темного колориту.

Місячне затемнення у 16-ту місячну добу  може стерти як найгірші, так і найкращі наслідки затемнення.

Місячне затемнення у 17-ту місячну добу за своїми наслідками триває довго. Воно стає масштабним і охоплює велике коло проблем, його події розповсюджуються на декілька домів гороскопу. І коли затемнення охоплює два місячних дні, наприклад, починається до сходу Місяця і закінчується після сходу, то воно також охоплює велике коло проблем.

Місячні затемнення відбуваються під час Повного Місяця, коли емоції досягають кульмінації і прагнуть вивільнення. Чи створює це втрату орієнтації чи божественне прозріння, залежить від персональної реакції. Однак, у будь-якому випадку вас очікують переміни. В період місячного затемнення можна звільнитись від хвороб, пагубних звичок (куріння, алкоголь, інші види залежності), комплексів, слабкості.  Вплив затемнень доволі істотний, але наше життя залежить, зазвичай, не тільки від них, але й від нас самих. Адже вибір робимо ми самі. А чим більше стабільності у нашому оточенні, тим більша імовірність того, що проблеми, чи навіть випробування, які пропонує життя, чи події, що від нас абсолютно не залежать, цілком спроможні вирішуватись мирно и спокійно.

 

Відмінності в ефектах між сонячним та місячним затемненнями складаються з того, що сонячні затемнення відображаються на тому, що відбувається у зовнішньому житті, що пов’язане з подіями, що відбуваються навколо людини, у її справах і стосунках. Тоді як місячні затемнення пов’язані з нашим внутрішнім станом, емоційними настроями та роздумами над тими проблемами, які відчуваються всередині. Однак, ці роздуми цілком здатні привести до подій назовні.

Тобто, сонячні затемнення викликають події, що не завжди викликані нами. А ось місячні затемнення викликають події, викликані саме нашими особистими почуттями, роздумами і просто нашими думками.

Те, що відбувається у ці моменти, дозволяє нам поглянути на своє життя під іншим кутом, побачити те, що нас стримує, чи перешкоджає здійсненню завдань, які стоять перед нами, досягненню важливих життєвих цілей. І тому, наші роздуми про те, як треба вирішувати існуючі завдання в житті, будуть мати важливі наслідки для нас.

 

Сполучення градуса затемнення з планетами

Якщо градус затемнення потрапляє на Сонце, то цей рік буде значним для Вас особисто, і тому Соляр вашого гороскопу буде важливим.

Затемнення на Місяці вказує на те, що цей місяць буде для Вас особливо важливим. Також потрібно розглядати Лунар.

Затемнення на Раху () вкаже на потребу отримання нового життєвого досвіду, що стане важливим для реалізації у суспільстві.

Затемнення на Кету (Ʊ) вкаже на питання минулого досвіду, що або допомагає у його застосуванні в існуючих умовах, або ж навпаки, гальмує і опирається новому. У затемненнях на вузлах ще важливий сам статус вузлів в Радиксі.

Затемнення на Ліліт (Чорному Місяці) вказує на те, що людина втягується в інтриги, маніпуляції, брехню та провокації. І як вона поведе себе у цій ситуації – залежить виключно від її вибору.

Затемнення на Юпітері та Венері вважаються сприятливими, так як в них дається шанс досягти щастя великого чи малого. Як використовуються шанси і чи використовуються взагалі – залежить від особистого вибору.

Затемнення на Марсі і Сатурні вважаються несприятливими, так як це планети малого та великого нещастя.

Затемнення на Меркурії можуть залучати Вас у досить суперечливі ситуації з оточенням, контактами і не завжди стосуються Вас особисто.

c

Убрать рекламу на сайте

c

Убрать рекламу на сайте

            Затемнення на Хіроні діють доволі мало.

            Затемнення на Урані можуть викликати несподівані неординарні події, непередбачувані ситуації, що залишають такі ж непрогнозовані наслідки.

            Затемнення на Нептуні може викликати ситуації як фатально хороші, так і фатально невдалі. Залежно від статусу планети в радиксі вони можуть пробуджувати чутливість, ейфорію, можуть снитись віщі сни. Також здатні виникати ситуації обману, таємницями і ілюзіями.

            Затемнення на Плутоні здатне як вивести людину на вищу ступінь влади, так і розправитись з ним.

            Вважається, що затемнення у сполученні та в аспектах до ретроградних планет завжди діють більш сильно, ніж затемнення у сполученнях, чи в аспектах до директних планет.

(Астропсихолог Дельфа)

 

При копіюванні посилання на сайт http://sonnik-delfy.ucoz.ua/  обов’язкове.

 

 

Практика проведення ритуалу перед затемненням


Затемнення 2014 року