СОННИК Дельфи - Плутанина

Плутанина

- суперечливість та сумбурність почуттів, внутрішнє замішання у бажаннях, ідеях, думки;

- психологічні еквіваленти процесів зміщення чи заміщення.