СОННИК Дельфи - Місто

Місто

- віддзеркалення системи соціальних зв'язків, та його пожвавлення;

- соціальна система цінностей у прагненні до досконалості;

- узагальнений символ ситуації, в якій попередні цінності осмислюються для усвідомлення теперішньої ситуації (місто в якому ви жили колись); 

- система існуючої моралі оточення, соціуму, та її вплив на сновидця.